הרכבות

מתן שירותי הרכבה מקיפים בתחום המכני והאלקטרוני מרמת הקשיח ועד רמת המכלול המורכב.
המחלקה כוללת מרכיבים מיומנים ומנוסים בעלי ניסיון רב  בביצוע הכללות.
ההרכבות מבוצעות  תוך ליווי בדיקות פונקציונאליות הנדרשות לביצוע מושלם של ההכללה.