ריתוך Mig ו Tig

המחלקה מבצעת ריתוכי TIG/MIG ברמה תעופתית בהתאם לתקנים בינלאומיים לכלל סוגי המתכות.
המחלקה מוסמכת על ידי גופי הסמכה רשמיים וכן על ידי רפאל, אלביט מערכות ומשרד הביטחון.